tisdag 16 december 2008

Mindre skatteintäkter för kommunerna

SKL, kommunerna och landstingens/regionernas branschorgan, offentliggjorde idag sina prognoser för de närmaste årens skatteintäkter.

3 000 000 000 kronor lägre för nästa år och 8 000 000 000 kronor lägre för år 2010. Mycket allvarligt!

Finanskris. Jobbkris. Och snart också kommunkris, ja sjukvårdskris mm mm.

Landets kommuner står för mycket av den svenska välfärdsmodellen. Många människors möjligheter att leva ett gott liv, hela livet, står nu spel. Allvarligt sämre finanser i kommunsektorn riskerar skapa stora revor, ja hål, i välfärden. De minskade skatteintäkterna motsvarar också ca 20 000 jobb i kommunsektorn.

Upprepade gånger har SKL påtalat behovet för regeringen av statliga resurstillskott till sektorn. Enligt SKL behövs ca 3 000 000 000 kronor för att värdesäkra statsbidragen till kommuner och landsting under nästa år. Till detta kommer alltså nedskrivning av skatteintäktsprognosen för 2009.

Jag hoppas regeringen nu tar tag i kommunsektorns sviktande finanser. Statens ekonomi är mycket god. Det ska Alliansregeringen ha stort beröm för. Nu hoppas jag att också regeringen tar det fulla kostnadsansvaret för reformer som staten beslutar att kommunsektorn ska svara för och att statsbidragen inflationsskyddas.

Inga kommentarer: