måndag 22 juni 2009

Avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer - rätt tänkt

I Sverige finns inte avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer. Men frågan har utretts många gånger och nu finns ett färskt förslag från utredaren Hases Per Sjöblom, Gåvoincitamentsutredningen.

PJ Anders Linder kommenterar i dagens Svenska Dagbladet utredarens förslag. Och i mångt och mycket instämmer jag.

Det finns starka skäl som talar för att också vi i Sverige inför någon form av avdragsrätt för gåva till ideella organisationer. Men det behövs en rejäl bearbetning av Sjöblom´s förslag. Ändåmålet får inte bara bli forskning och välgörenhet. Varför inte till idrott, kultur och annan samhällsnyttig ideell verksamhet?

Skattereduktionsnivån, Sjöblom föreslår 26,3% av gåvors värde upp till knappt 27 000 kronor, behöver också justeras. Uppåt!

Allt detta hoppas jag en bra remissomgång "rättar till". Och att regeringen också lägger ett skarpt förslag under hösten. Det finns många som väntar. Och längtar!

Inga kommentarer: