fredag 12 juni 2009

Cyklar du i Haninge - skicka in dina synpunkter

Arbetet med ny cykelplan för Haninge kommun har startats.

Som ett led i arbetet genomförs nu en enkät för att få in synpunkter.

När vi hade trafikutskott igår eftermiddag berättade Karin Österdahl, trafikingenjör, att det redan kommit in synpunkter från över 100 personer. Och fler önskar vi få.

Tidsplanen är att Stadsbyggnadsnämnden kan fatta beslut om förslag till ny cykelplan runt kommande årsskifte. Sedan ska kommunfullmäktige säga sitt i början av 2010.

Inga kommentarer: