torsdag 18 juni 2009

Rolig vecka - flera viktig frågor behandlats

Den här veckan har varit spännande och rolig. Flera viktiga frågor som jag varit ansvarig för har landat i beslut eller i förslag till beslut:

Skärgårdsstiftelsens styrelse har enigt antagit en Framtidsstrategi. Bakom detta ligger ett drygt 2 år långt arbete. Med seminarier för styrelsen, diskussioner och samtal med olika intresseorganisationer, en bred remissomgång till bl.a. länets kommuner, olika intresseorganisationer och myndigheter. "Skärgårdsmiljöer för alla" har vi valt som sammanfattande slogan. Nu börjar det spännande och mödosamma arbete med att omsätta strategin i olika beslut.

Ett förslag till nytt personalpolitiskt program för Haninge kommun har också slutbehandlats av en enig politisk styrgrupp. Också detta arbete har föregåtts av efter ett omfattande arbete med bl.a. chefsseminarier, arbetsplatsträffar, diskussioner med de centrala personalorganisationerna och med en remissomgång till nämnderna.

Hur ska Haninge kommun utveckla sina relationer till föreningslivet? Hur ska kommunen också främja ett än mer aktivt civilsamhälle? Ja det är frågor som nu Demokratiberedningen är i slutspurten med att diskutera. Inspel i det arbetet har bl.a. varit två seminarier med föreningsföreträdare och ett seminarium för politiker och förvaltningsledningar. Min förhoppning är att också vårt kommande förslag kan samla en bred majoritet i kommunfullmäktige. När det ska behandlas senare i höst.

Inga kommentarer: