torsdag 2 juli 2009

En gåva för att arbeta ideellt?

Sektor 3, de ideella organisationernas egna tankesmedja, arrangerade ett seminarium om avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer. Almedalen i Visby var platsen. Gott värdskap. Proffsigt genomfört. Välbesökt. Informativt.
Temat hade sin utgångspunkt i det senaste statliga utredningsförslaget i frågan. Jag bloggade häromdagen: "Det finns starka skäl som talar för att också vi i Sverige inför någon form av avdragsrätt för gåva till ideella organisationer. Men det behövs en rejäl bearbetning av Sjöblom´s förslag. Ändåmålet får inte bara bli forskning och välgörenhet. Varför inte till idrott, kultur och annan samhällsnyttig ideell verksamhet? "

Samtalet i Almedalen var konstruktivt och inspirerande. Lars Trädgårdh och Johan Vamstad, två forskare, knutna till Ersta Sköndal Högskola, har i boken "Att ge eller att beskattas" beskrivit frågeställningen. Ur ett svenskt och internationellt perspektiv.

Samtalet under Alice Bah Kuhnke´s ledning var både problematiserande och optimistiskt. Oavsett inställning i sakfrågan var frågorna och inläggen konstruktiva. Relationerna till befintliga statsbidrag var naturligtvis en viktig frågeställning. En annan var till vilken typ av verksamhet som avdragsrätten ska vara kopplad, röst (politiskt arbete för viss idé etc.) eller aktiviteter. Likvärdiga möjligheter för små som stor organisationer, kända som mindre kända organaisationer osv.

Förväntningarna finns. Hos många. Farhågor finns hos andra. Regeringen har ett viktigt arbete. Remissomgången blir naturligtvis avgörande. O andra sidan behövs också fortsatt opinionsbildning i principfrågan: flera finansieringskällor för ideella organisationer är nödvändiga.

Sektorn har också ett stort ansvar för att öka "självfinansieringsgraden". Det kan minska beroendet av det politiska godtycket som statsbidraget kan medföra.

Inga kommentarer: