måndag 13 juli 2009

Sverige - det nya matlandet?

Teckenstorlek
Regeringen har en vision om "Sverige - det nya matlandet". Mat är upplevelse (och nödvändigt för överlevnad)! Häromdagen beslutade regeringen att satsa 160 miljoner kronor ytterligare på att uppnå visionen "Sverige - det nya matlandet". Det är en satsning på 40 miljoner kronor årligen från och med 2010 fram till 2013.

En satsning på mat skapar också bra förutsättningar för fler jobb i hela landet. Regeringens satsning är helt rätt. Och för några dagar sedan presenterade jordbruksminister Eskil Erlandsson sin plan för arbetet med att förverkliga visionen.

Sverige har kanske inte chans att slå det italienska eller franska köket. Eller det grekiska, spanska eller ..... Men i Sverige finns förutsättningar för att nyttja maten och matupplevelserna till mycket, mycket mer än vad vi hittills gjort. Regeringens satsning är en signal till alla svenska bönder, och de som går i bondetankar, att mat och livsmedel handlar om mer än livsnödvändigheter. Det handlar också om kvalitet och upplevelser, att samlas kring god mat i en god social samvaro med andra osv.

Regeringens satsning är också en signal till oss i kommuner och landsting att hålla mat- och kostfrågorna högt uppe på dagordningen. Titt som tätt duggar rapporterna om hur eländig maten är på olika offentliga institutioner. Rätt eller fel men nu gäller det att få positiva rapporter. Och för det fordras ett målmedvetet förändringsarbete i t.ex kommuner och landsting.

Inga kommentarer: