måndag 20 juli 2009

Gratis vaccinering?

Svinfluensan drabbar allt fler. Och nu diskuteras om det ska vara gratis vaccinering eller inte. Som om det skulle kunna vara gratis! Någon ska ju i slutändan betala kostnaderna. Oavsett om det är kommunen, landstinget eller staten så blir det skattebetalarna som får täcka kostnaderna. Eller om det är den enskilde som direkt får betala de uppemot 300 kronor för två doser vaccin. Och för en småbarnsfamilj som vill vara på den säkra sidan kan det alltså bli tal om över 1000 kronor.

En avgiftsfri vaccinering kommer sannolikt leda till att långt fler låter vaccinera sig än om den enskilde ska betala. Smittspridningen måste begränsas. Det talar för att vaccineringen betalas solidariskt över skattsedeln. Då återstår frågan om det är kommunen, landstinget eller staten som ska ta kostnaderna.

Självfallet kan det inte vara en kommunal uppgift att betala vaccineringen. Sedan är det frågan om det är landstinget eller staten som ska ta notan. I detta läge med mycket bekymmersam ekonomi för både kommuner och landsting borde det vara rimligt att staten tar på sig kostnaderna för vaccineringen. Den signalen måste folkhälsominister Maria Larsson snarast lämna.

Inga kommentarer: