onsdag 1 juli 2009

Kräver våld mot politiker en egen lagstiftning? - för vem vill bli en politiker

Idag har SKL ett seminarium på temat "Vem vill bli en politiker?". Utgångspunkten är de olika former av trakasserier och våld som politiskt förtroendevalda i kommuner, landsting/regioner och riksdag utsätts för.

Frågan har utretts av en särskild statliga utredning. Förslag las om att Sverige ska få en lagstiftning mot detta. Politiker borde ha samma skydd som tjänstemän i offentlig sektor.

Regeringen har hittills avvisat lagstiftningskravet. Samtalet under seminariet gav tyvärr exempel på hur trakasserierna och våld utvecklats. Allt från "folklig upproriskhet", över stalkning, politisk extremism till organiserad brottslighet.

Självfallet måste de folkligt valda representanterna ha ett tillräckligt rättsligt skydd i sitt arbete.
Ingen ska behöva lämna eller ens fundera på att lämna sitt förtroendeuppdrag pga av trakasserier eller våld. Naturligtvis inte heller att avstå från att ta på sig ett förtroendeuppdrag pga av risken att utsättas för trakasserier eller våld pga av själva uppdraget.

SKL är enigt i bedömningen att det behövs lagstiftning. Regeringen håller emot. Än så länge.

Inga kommentarer: