måndag 9 juni 2008

Aktuellt från Haninge-fullmäktiges budgetdebatt

Ja nu har jag suttit i Haninges kommunfullmäktige sedan kl 13.00 idag, dvs 6,5 timme. En lång och tidsvis ofruktbar debatt om vårdnadsbidrag eller inte var dagens första långa debatt. Vi i majoriteten lade fram vårt förslag att införa vårdnadsbidrag redan vid förra mötet. Minoriteten begärde och fick en återremiss. Och det var nu dags för dagens fullmäktige att ta ställning återigen. From med den första september i år kommer vi i Haninge att erbjuda föräldrarna ett vårdnadsbidrag enligt riksdagens beslut.

Se´n blev det dags för årets diskussion om budgeten för kommunen de närmaste två åren. Vi i majoriteten stod eniga bakom ett förslag som innebär både satsningar på utökade driftsramar med 110 miljoner kronor och investeringar på över 150 miljoner kronor, inklusive investeringar i vatten och avloppsnätet. Ja vi klarar av också målet om ett överskott på minst 2% av beräknade skatteintäkter. Med oförändrad skatt! Det klarade inte oppositionen att leverera! Ett vallöfte från (s), ja inte sa man det rakt ut men utgifter ska ju finansieras, betyder en skattehöjning med minst en krona!

Nu rullar debatten vidare. Återstår gör bl.a. budgeten för skola och förskolor, vuxnas lärande, äldreomsorgen, socialtjänsten och kultur och fritid. Klarar vid tidsgränsen 21.30? Tveksamt efter inte bara budgeten för 2009-2010 står på dagordningen.

En förändring av biblioteksplanen (överflytta två skolbibliotek till Kultur och fritid), nya reglementen för alla nämnder och kommunstyrelsen (mestadels redaktionellajusteringar) och diverse kompletteringsval. Jag ska också besvara två frågor från (s) om två olika personalfrågor.

Klarar vi inte tidsgränsen 21.30 så blir vi inkallade på nytt till möte onsdagen den 18 juni, med start kl 18.00. Jag gör helst något annat den kvällen men kommer kallelsen så ställer jag upp, som alla andra folkvalda representanter för Haninges väljare.

För övrigt hoppas jag att morgondagens möte med landstingfullmäktige ska bli spänstigt och framåtsyftande. Det förutsätter dock att oppositionen slutar med gnällandet och det kanske är att önska för mycket?

Inga kommentarer: