tisdag 3 juni 2008

Luxemburg godkänt förslaget till nytt EU-fördrag

Luxemburgs parlament har nu godkänt förslaget till nytt EU-fördrag, det s.k Lissabonfördraget. Nu har 15 av totalt 27 EU-länder godkänt förslaget till nytt fördrag.

EU-länderna kan godkänna Lissabonfördraget antingen genom parlamentsbeslut eller genom att anordna en folkomröstning. Det egna landets konstitution och beslut avgör hur den processen ska gå till. Som enda medlemsland folkomröstar Irland om det nya fördraget Det sker den 12 juni.

Sveriges riksdag tar ställning till Lissabonfördraget i höst. Nyligen skickade regeringen förslaget till lagrådet för granskning. Lagrådet granskar viktiga lagförslag om regeringen eller riksdagen ber om det. Är förslaget till nytt EU-fördrag tillåtet enligt grundlagarna, rättssäkert och ändamålsenligt? Lagrådet består av jurister som antingen är eller tidigare har varit ledamöter i regeringsrätten eller högsta domstolen.

För övrigt kan meddelas att jag tyvärr inte ännu blött en enda fiskekrok denna vår, försommar. Men snart! Sommarens fjällfiske är dock inplanerat till första helgen i augusti. Ö Vattstjön, Jämtland, såsom traditionen varit de senaste åren.

Inga kommentarer: