tisdag 27 januari 2009

Storstädningen i Försäkringskassan

2005 beslutades,under socialdemokratisk regering, att slå samman de 21 allmänna försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket. En gemensam myndighet blev resultatet.

När Alliansregeringen så trädde till fick den nya myndigheten drygt 1 200 000 000 kronor för att kunna underlätta omvandlingen från 22 till en myndighet. Dessutom har regeringen gett ytterligare 500 000 000 kronor till Försäkringskassan för att kunna hantera nya reformer.

Nu behöver Försäkringskassan ytterligare en miljard kronor! Man beräknar gå med ett så stort underskott när bokslutet för 2008 börja se dagens ljus. Omställningen från fler- till enmyndighet har skötts taffligt av den tidigare ledningen. Det bekräftas också av kritiken från JO och av olika medarbetare.

Handläggningstiderna måste minimeras. Personalfrågorna måste hanteras med omdöme och bygga på långsiktigt hållbara lösningar. Kan Försäkringskassans nya ledning presentera godtagbara skäl och redovisa förslag till hur dagens oaccepbla situation kan lösas upp? Ja då bör regeringen ställa upp och ge mer pengar. Men inte förrän dess.

Dagens situation är inte acceptabel.

Inga kommentarer: