måndag 12 januari 2009

Nu drar nya året igång på allvar!

Ja så var då den politiska ledningen för Haninge kommun samlad för första gången sedan dagarna före jul. Viktiga frågor stod på dagordningen. Bl.a fick vi information om förberedelserna för en ansökan till Svenska ESF-rådet, om projketet Kom An, insatser för personer med funktionshinder att få arbete. Andra kommuner som är med i arbetet är Värmdö, Nynäshamn och Huddinge. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är också med. Viktigt arbete!

Vi fem gruppledare fortsatte sedan för att samtala om det ekonomiska läget och utvecklingen på arbetsmarknaden. I budgeten för 2009 och 2010 finns ett antal viktiga satsningar som kan skapa jobb och utveckling. Men vi bör också se till att ha en beredskap att det kan behövas mer insatser. Som tur är har ju kommunen en bra ekonomi, nåja jämfört med många andra kommuner, och det är tryggt att veta om vi behöver göra ytterligare insatser. Svarta moln är ju att skatteintäkterna beräknas minska de närmaste åren. Dessutom kan ju kostnaderna för försörjningsstöd skjuta i höjden pga av arbetslösheten.Men vi håller bra koll på utvecklingen och har hög beredskap.

Innan jag satte mig och skrev dessa rader hade koalitionens företrädare i kommunstyrelsen ett möte. På dagordningen stod främst ärendena till sammanträdet den 26 januari.Här var det främst frågorna om kommande infrastrukturinvesteringar, detaljplan för Gudö (Tutviksvägen-Bondvägen), inrättande av ett miljöpris och förlängning av avtal med Lunga gatan och vänortsarbetet det gågna året som uppmärksammades.

Däremellan hann jag med ett kort pass i gymet. Det var ju ett tag sedan sist! Förkylning, hosta innan jul och sedan två veckors ledighet gjorde att det bara blev ett kort pass denna gång. "Uppvärming". Men nu finns det inga ursäkter för att inte göra ett antal gym-besök i veckan. Själen och kroppen mår bra av det!

Inga kommentarer: