fredag 23 januari 2009

Spårbilar i Haninge?


Den 10 september kunde jag berätta på bloggen att kommunledningen i Haninge kommun, innan SIKA-rapporten publicerades, bestämt sig för att göra en förstudie om spårbiltrafik inom kommunen. Arbetet pågår.

Intresset för spårbilar växer. Idag publiceras i Dagens Industri, en debattartikel som lyfter fram spårbilarnas fördelar:

Låg investeringskostnad jämfört med annan spårtrafik.
Lägre driftskostnad än övrig kollektivtrafik.
Lätt att anpassa till befintliga stadsplaner.
Låg miljöpåverkan.
Hög tillgänglighet, för till exempel funktionshindrade.
Inga tidtabeller eller väntetider.
Inga onödiga stopp.
Valbart ressällskap, komfort som i en taxi.
Halverad restid jämfört med dagens kollektivtrafik.

Debatten går vidare. När vi i Haninge kommit en bit i det översiktliga utredningsarbetet återkommer jag.

Inga kommentarer: