torsdag 15 januari 2009

Staten satsar på jobben - entreprenörerna är viktiga!

Nya företag och nya arbetstillfällen behövs av flera skäl. Inte minst nu när arbetslösheten ökar. alliansregeringen har lagt en bra grund för att vi ska få fler företag, att befintliga företag ska utvecklas. Jobben ska bli fler!

Statsfinanserna gör det också möjligt att göra offensiva satsningar för hållbar, jobb och utveckling. Och det handlar om mer än 30 miljarder kronor i budgeten för 2009! Behövs det mer av statliga insatser så finns också utrymme för det. Själv hoppas jag att regeringen senast i vårpropositionen, i mitten av april, levererar klara besked till kommunsektorn om statsbidragen för de närmaste åren. Ja helst tidigare!

Alliansregeringen och allianspartierna fullföljer arbetslinjen, trots finanskris och stigande arbetslöshet! Inget tvivel om saken.

Igårkväll hade Centerpartidistriktet i Stockholm län en träff om entreprenörskap. Vi fick en mycket bra redovisning av vad som hittills beslutats för att främja företagande och entreprenörskap. Sedan var det dags att samtala om vilka åtgärder som behövs framöver för att ytterligare stärka företagandet och entreprenörskapet. Hur centeraktiva i Stockholms län vill gå vidare kommer att presenteras i en särskild rapport senare i vår. Då ska jag redovisa hur vi ser på politiken för framtidens entreprenörskap och företagande.

Har du synpunkter på företagsklimatet och hur vi kan få fler entreprenörer, så hör gärna av dig! Via bloggen eller i mejl raymond.svensson@centerpartiet.se

Inga kommentarer: