tisdag 20 januari 2009

Besluta i regionfrågan!

Alliansregeringen har på sitt bord ett antal önskemål från många av landets ledande kommun- och landstingspolitiker: Dagens samhällsorganisation är inte tidsenlig - låt oss få bilda regioner.
Alla väntar på besked från regeringen.

Senast häromdagen skrev den politiska ledningen för SKL (Sveriges kommuner och landsting) en debattartikel i Svd. Den begär besked från regeringen i regionfrågan. Helt rätt!

"Det är viktigare för alliansen att arbeta med frågor om ekonomi och sysselsättningen", säger den moderate partisekreteraren. Ja, just det och för framtiden behövs regionerna. Ansvarsutredningen visade i sitt slutliga förslag varför region- och tex. sysselsättningsfrågorna hänger ihop.

Inga kommentarer: