fredag 30 januari 2009

Föreningsdialogen fortsätter

Hur kan kommunen främja medborgarnas deltagande i ett aktivt civilsamhälle? Det är ett av fyra uppdrag som Haninge kommuns demokratiberedning har.

I en dialog med föreningslivets företrädare utformas nu beredningens kommande förslag. Ett seminarium har föreningslivet genomfört för att samla upp förväntningar som finns på kommunens insatser. Nu ska beredningen kommentera dessa och även ange några konkreta förslag till hur föreningsklivet kan främjas. Ett arbete som nu går in i ett skarpt läge.

Och den 18 februari kommer föreningslivet att samlas på nytt. Då för att diskutera kring beredningens förslag som presenteras några dagar före.

Föreningslivet betyder mycket för många människor. Naturligtvis också för kommunen; som demokratikraft men också för att erbjuda medborgarna allehanda aktiviteter. Och på så sätt är också föreningslivet med och bidrar till kommunens attraktionskraft.

Inga kommentarer: