onsdag 28 januari 2009

Ett bra steg framåt i regionfrågan

Alliansregeringen tar nu viktiga steg framåt i regionfrågan. Ett efterlängtat besked ges i DN. (Jag bloggade i frågan senast den 20 januari).


Riktningen är klar med tre beslutsnivåer med beskattningsrätt; primärkommuner, regionkommuneroch stat. Försöken i Västra Götaland och Region Skåne permanentas. Gotland och Halland omvandlas till regionkommuner.

Moderaterna har nu, äntligen, accepterat tanken på regioner. Så nu kanske också det lossnar i Stockholms-regionen? Vi regionförespråkare fortsätter det opinionsarbetet.

Arbetet fortsätter. De regionala utvecklingsfrågorna sköts bäst av folkvalda och inte statliga landshövdingar (länsstyrelsen). Än är vi inte där. Men ett stort steg har tagits och presenterats idag av allianspartiernas ledare.

Inga kommentarer: