lördag 18 april 2009

Förnyade förtroenden?

Hur ska koalitionen i Haninge få förnyat förtroende i nästa års val? Efter många, många år av s-tyre, under senare år i samarbete med Folkpartiet, blev det maktskifte i Haninge kommun. Också i landstinget och när det gäller landets ledning.

Med ett genomarbetat, genomtänkt politisk plattform och en överenskommelse om hur vi skulle samarbete, så tog vi över styret i Haninge. Nu har två år gått. Knappt två år återstår innan väljarna går gå till valurnorna.

Vi har lyckats bra, mycket bra med att leda kommunen. Medborgarperspektivet i "allt" och miljöfrågorna har lyfts fram. Kunskapsfokus i skolan och en god äldreomsorg är två andra områden som utvecklats. Inga ekonomiska äventyrligheter. Tvärtom. Ekonomin har varit fortsatt god, med bra resultat när vi gjort årsboksluten.

Varför ska väljarna ge koalitionen fortsatt förtroende? En viktig faktor är naturligtvis hur vi visar väljarna hur vi klarar att hantera det mycket besvärliga ekonomiska läget. De närmaste månadernas budgetarbete blir av avgörande betydelse.

Inga kommentarer: