onsdag 29 april 2009

Skrotpeng för gamla bilar - visst!

Hela 83 procent av svenska folket vill att regeringen inför en skrotpeng på gamla bilar. Det visar en färsk undersökning från Demoskop. Undersökningen visar också att tre av fyra med äldre fordon kan tänka sig utnyttja en skrotpeng för att köpa en ny bil.

Skrotbilspremien på 2500 euro i Tyskland har blivit en succé. Nybilsförsäljningen ökade i mars med 40 procent, vilket har fått positiva effekter på den tyska ekonomin. Den tyska regeringen vill därför skjuta till ytterligare nya miljarder. I Storbritannien diskuteras också införandet av en skrotpeng.

Vad väntar regeringen på? I höst kommer budgetopropositionen för 2010. Andreas, miljöministern (C) och Maud, näringsministern (C); se till att skrotpengen finns med!

Inga kommentarer: