torsdag 2 april 2009

Val av strategier viktiga i kommunpolitiken

Nu stundar som bekant kärvare tider för bl.a kommuner och landsting. Och valet av handlingslinjer, strategier, blir än viktigare när inte "alla" kan få lite eller mycket mer än hittills. Inte lätt, men nödvändigt.

Kommunen ska naturligtvis ha verksamheter präglade av hög kvalitet och fokus inriktat på medborgarna. Och så kostnadseffektivt som möjligt. Av företag kan vi i kommunerna lära ett och annat, ja ibland mycket. Men vi måste också vara mycket tydliga på att vi är inte ett företag och därmed drivas utifrån fokuset på företagsnyttan, utan på medborgarnyttan. Vi ska tåla att jämföras med företag som driver liknande verksamheter men inte "rakt av" kopiera. Vissa befintliga verksamheter i kommunerna kan naturligtvis må väl att utföras av entreprenörer. Men ansvaret införmedborgarna har vi kvar i politiken. Vi har en hel del att lära av privata företag, men för den skulle inte tro att bara drivs det i företag så blir medborgarnyttan större. Partnerskap kanske kan bli bra val när det gäller vissa verksamheter?

Välfärdssamhället är mycket större än välfärdsstaten! Viktigt att ha i minnet, inte minst i bistra tider. Samverkan mellan kommunerna och stöd i olika former till kultur- och föreningsliv är än viktigare att upprätthålla i kärva tider. Kultur och föreningar får inte bli konjukturregulatorer i kommunpolitiken. Förtroende och tillit samt inte minst respekt för varandras olika roller och uppgifter kan snabbt raseras och mycket, med betoning på mycket, svårt att återupprätta om relationernas präglas av kortsiktighet. Som t.ex. besparingsiver i bistra tider.

Valet av strategier i krisen är inte lätt. Jag hoppas att vi i Haninge i fortsatt bred enighet kan välja "rätt" strategier.

Inga kommentarer: