torsdag 16 april 2009

Personalen - skärgårdsstiftelsens viktigaste ambassadörer


Idag är Skärgårdsstiftelsens fältpersonal samlade till utbildning på Utö och i Värdshusets konferensavdelning. Soligt väder och god stämning!

Min roll var att berätta om arbetet med Vision 2020. Förslaget till framtidsstrategi har ju varit ute på remiss hos kommuner, intresseorganisationer, myndigheter för att nämna några. Nu är vi i beslutsfas och jag hoppas att styrelsen vid sammanträdet den 15 juni i bred enighet kan fatta beslut om framtidsstrategin.

En av flera frågor som togs upp i diskussionen var finansieringen av stiftelsens verksamhet. På kort som lång sikt. Och jag kunde konstatera att här finns det ett behov av förnyade tag. Landstinget finansierar ca hälften, och hyror, arrenden står för ungefär den andra hälften av finansieringen.

Vi resonerade också kring styrelsens uppgifter och arbete. Stort intresse finns hos våra medarbetare att vi i styrelsen ska bli mer synliga ute i verksamheterna. Det känns bra att det "trycket" finns hos vår fältpersonal.

På bilden syns deltagarna vandra uppemot Värdshuset.

Inga kommentarer: