torsdag 7 maj 2009

Bitter Hörnlund

I ett debattinlägg i Dagens Nyheter recenserar Börje Hörnlund politiken som Centerpartiet torgför. Och även det interna arbetet. Det är en bitter Börje Hörnlund som tonar fram. Men medialt fortfarande bra timad; idag startar ju Centerpartiets riksstämma i Örebro.

Börje slår hårt i sin kritik. Så även om det i delar av det som han beskriver finns en hel del sanning, riskerar kritiken pga av språket och de bombastiska orden "(i bästa Castrostil)" att han inte blir tagen på allvar. Det är synd.

Centerpartiets politiska väg tål att diskuteras. Och det måste naturligtvis göras bl.a. utifrån en analys av den föränderliga värld vi lever nu i. Och den missar Börje Hörnlund. Eller medvetet avstår ifrån.

Inga kommentarer: