tisdag 5 maj 2009

Spårbilar i Haninge?


Utredningsarbetet Kjell Dahlström har från Näringsdepartementet om provbana/banor för spårbilar i Sverige är i full gång. Ett stort intresse finns från flera kommuner runtom i landet.

Haninge kommun har också anmält sitt intresse för att resonera kring förutsättningarna för en provbana. Samtalen med utredaren har också inletts. Senast den 31 augusti skall Kjell Dahlström vara klar med sin utredning och sina förslag.

Centerpartiet i Haninge har mycket tidigt presenterat ett antal förslag till "spårbilslinjer"; Vega-staden-Brandbergen-Handen är ett av förslagen. En slinga mellan östra och västra Jordbro och med pendeltågstationen i centrum är ett annat förslag. En sådan slinga kan också knytas samman norrut med Handen och österut med det planerade arbetsplatsområdet Albyberg.

Inga kommentarer: