onsdag 6 maj 2009

Lär sig aldrig Skolverket?

Skolverket hävdar att skolor som får ekonomiska resurser kan kompensera för elevers sämre förutsättningar. Resurserna spelar en särskilt stor roll för de yngre eleverna och barn med en svår socioekonomisk familjebakgrund, enligt Skolverket.

Så är det inte. Åtminstone i Haninge. Granskningen av skolresultaten i Haninge visar att detta är fel.

I Haninge är kunskapskontroller ett viktigt verktyg för att se om skolan lyckats med sitt uppdrag, att förmedla kunskap, dvs. inte kontrollera vad eleven presterat (betyg). Nyligen gjordes en kunskapskontroll i matematik för 8-åringar. Den visar att socioekonomisk bakgrund inte har någon betydelse för hur väl eleven lyckas. Olika bakgrundsfaktorer har jämförts med resultaten; om eleven är född utomlands, föräldrarnas utbildningsnivå och om föräldrarna är arbetslösa.

Martina Mossberg, ordförande i kommunens grund- och förskolenämnd konstaterar på kommunledningsbloggen att ingen av dessa faktorer spelar någon roll för hur väl eleven lyckas i vår mattekontroll.

Välkommen Skolverket till verkligheten!

Inga kommentarer: