måndag 25 maj 2009

Ökad nöjdhet i äldreomsorgen

Årligen genomför äldreomsorgen i Haninge brukarundersökningar. Årets undersökning visar att 75% av brukarna är nöjda med verksamheten, förra året var resultatet 73%.

Från en mycket bra position fortsätter alltså nöjdheten att öka. Här kan du läsa mer om årets undersökning.

Och i budgetförslaget för 2010 fortsätter kommunledningen satsningen på äldreomsorgen. + 9 600 000 kronor. (S) föreslår i sin budget för äldreomsorgsnämnden en minskning med 5 000 000 kronor jämfört med majoritetens förslag.

I kommunledningens Haninge fortsätter satsningen på äldreomsorgen. Det glädjer oss i Centerpartiet.

Inga kommentarer: