lördag 3 juli 2010

Klarar vi finanskrisen utan samarbete?

Finanskrisen har lett till många och svårhanterade utmaningar för många regeringar. Mest har rubrikerna kanske handlat om Grekland, men även andra EU-stater har stora utmaningar som måste hanteras. Genom egna beslut och eller i samarbete med övriga EU-medlemmar.

Förståelsen för att det behövs både gas och broms när krisen finns är inte alltid så stor. Men åtgärder är nödvändiga för att länder tillsammans ska så snabbt som möjligt komma ur krisen.
"Krisen har också fått oss att inse hur pass beroende staterna faktiskt är av varandra" säger professor Henry Montgomery, Stockholms universitet.

Det känns som att han med den meningen träffar rätt. Det står väl nästan som en självklarhet att Sverige nu är för litet för att kunna hantera krisen. Samtidigt kan en felaktig nationell politik förstora krisen och göra en än djupare. Men alliansregeringens politik har gjort att vi klarat oss mycket bra, i jämförelse med många andra länder. Det har ju också externa granskningar visat. Lyssnar man dock på oppositionen så tycks Sverige närma sig ruinens brant, helt felaktigt.

Intressant?

Andra bloggare om krisen, samarbete och de rödgrönas politik; Mats Engström, Jerker Nilsson,

DN, Svd,

Inga kommentarer: