fredag 2 juli 2010

President Reinfeldt - reformera riksdagsarbetet

"Fredrick Reinfeldt och andra stats- och premiärministrar spelar en mer central politisk roll i sina respektive hemländer. Beslutsprocesserna har anpassats till EU:s återkommande toppmöten. Regeringscheferna har utrustats med makt och möjlighet att delta i de hemliga förhandlingarna. De har därmed fått en större politisk plattform, också nationellt." Detta skriver Annika Melin, i dagens DN i en signerad ledare om EU-samarbetets utveckling.

Hon fortsätter längre fram : "Det som hänt är delvis nödvändigt. Fredrik Reinfeldt behöver hjälp för att Sverige ska kunna vara en väl fungerande medlem i EU. Men den alltmer presidentlika svenska statsministerns makt skulle behöva balanseras. Riksdagen och EU-nämnden har inte hängt med."

Tidigare svensk inrikespolitik är sedan EU-medlemsskapet inte längre detta. Samspelet med det som händer i världen, EU och Sverige har gjort att det inte längre finns inrikes- eller utrikspolitik i de tidigare klassiska betydelserna.

Detta har inte de politiska partierna uppmärksammat tillräckligt tycker jag. Även om det blivit bra mycket bättre under senare år. Centerpartiet har t.ex. starkt utvecklat sitt internationella samarbetet. Det glädjer mig och många som är engagerade i det europeiska samarbetet på olika plan och i olika fora. Svenska riksdagens arbetsformer har utvecklats med utgångspunkt främst EU-samarbetet, men här finns mycket att göra. Annika konstaterar att "den folkvalda, lagstiftande församlingen borde vara mer än ett transportkompani för statsministern i EU".

Det svenska förenings- och organisationslivet har också tagit till sig EU-medlemskapet som en naturlig och ytterligare arena för lobbying. Några organisationer har gått före och står nu som starka svenska medspelare i det europeiska föreningslivet.

Sammantaget finns det all anledning för det organiserade Sverige att engagera sig mer i EU-samarbetet; här hemma i Sverige som i olika europeiska forum. Och det politiska parti som tar sig an den folkbildande uppgiften om betydelsen av närmare politiskt och ekonomist samarbete i EUropa tror jag kan se framtiden an med tillförsikt. Dagens opinionssiffror blir då med all säkerhet bara "historia".

EU-samarbetet har också skapat ytterligare en politisk arena för den som vill engagera sig i viktiga samhällsfrågor. EU-medlemsskapet har också det stora värdet att internationellt samarbete i dess olika former blir intressant att diskutera också i nationella valrörelser. Dagens DN-artikel av utrikesminister Bildt är bara ett bland flera tecken på detta.

Tack för en bra artikel Annika!

Intressant? Politometern, Europabloggen,

Carl Bildt, Lena Ek, Lena Sommestad,

DN, DN 2, Svd, Svd 2,

För övrigt kan noteras ytterligare en opinionsmätning som visar att alliansen leder. Och det är fortfarande två och en halv månad kvar till valen. Spännande så det förslår.

Inga kommentarer: