tisdag 6 juli 2010

Sänkt rösträttsålder - ökat inflytande för unga?

De enda två begränsningarna som finns av rösträtten i Sverige är kravet på medborgarskap och att vara minst 18 år. Och om just rösträttsåldern handlade ett seminarium jag bevistat idag under Almedalsveckan. 16 år gäller t.ex. Österrike och Brasilien.

Argument för att sänka? Valdeltagandet och rättvisa mellan generationer. Valdeltagande har sjunkit i de lägre åldrarna senast valen. Samtidigt kommer de äldres andel av befolkningen att öka framöver. Frågan om sänkt rösträttsålder handlar alltså om att jämna ut makten mellan generationerna.

Och det är inte bara i Sverige som frågan nu återigen diskuteras. Också i Europarådets parlamentariska församling finns förslag om att förorda en sänkt rösträttsålder. I höst kommer den frågan att behandlas i det utskott som leds av den svenske socialdemokraten Björn von Sydow.

Jag tycker det vore värt att pröva en sänkt rösträttsålder i Sverige. Det kanske inte heller är nödvändigt med en och samma rösträttsålder för samtliga tre valen. Vi har ju gett icke-medborgare rätten att rösta i kommun- och landstingsvalen men inte i riksdagsvalen. På samma sätt kan väl en sänkt rösträttsålder i kommun- och landstingsvalen också motiveras? I valen till exempelvis Svenska kyrkan får alla medlemmar från och med 16 år rösta.

I många kommuner pågår olika verksamheter som syftar till att öka ungdomars inflytande. Det är bra. Helt klart måste ungdomars inflytande ökas än mer.Och detta måste också slå igenom att kunna få vara med och utse de som ska representera folket i t.ex. landets kommuner.

Intressant? Politometern,

DN, Svd,

För övrigt kan noteras det rykte som nu rullar över Sverige om att Centerledaren Maud Olofsson ska lämna ledarskapet om centerpartiet får ett dåligt valresultat. "Desperat försök att flytta fokus från Sahlins förtroendekris" kallar Per Ankersjö detta felaktiga rykte. Andreas Carlgren, Sveriges nuvarande miljöminister, sägs vara Olofssons kandidat som sin efterträdare men det dementerar han själv.

Inga kommentarer: