onsdag 21 juli 2010

EU-ja till presstöd - semesterinlägg I

Det svenska presstödet har nu fått EU-kommissionens godkännande. Det har skett efter fyra års förhandlingar!

Alliansregeringen hävdade för några år sedan att EU-regler tvingade Sverige att avskaffa presstödet. Sedan svängde man 2008 och har sedan dess arbetat för vad de kallar en marginell förändring.

Bonniers och andra som arbetat för att ta bort presstödet har nu fått svart på vitt: presstöd är förenligt med konkurrensrätten och andra EU-regler. Det svenska presstödet har kommit för att stanna även om utformningen kan och bör anpassas till verkligheten.

Intressant? Politometern

Andra bloggare om presstöd

För övrigt kan noteras att Förbifart Stockholm kan skjutas på framtiden. De rödgrönas överenskommelse om en folkomröstning, som Peter Andersson skriver om, hotar förbifartens nödvändiga genomförande. Det hävdar Christer Jansson, VD Fastighetsägarna i en Brännpunktsartikel idag.

Inga kommentarer: