lördag 21 november 2009

Slutförvara kärnkraften - rejält!

Kärnkraftskramarna vädrade morgonluft efter den energiöverenskommelse som Alliansregeringen träffade för knappt ett år sedan. Felaktigt utpekades Centerpartiet som det parti som "förlorare". Istället var det tvärtom: inga fler kärnkraftsreaktorer, satsning på förnyelsebar energi och effektivare energianvändning. Klara framgångar för Centerpartiets energi- och klimatpolitik.

Dagens ledare i Aftonbladet, tar upp energifrågorna ur dagsdebatten om Vattenfall, regeringens hanteringen av frågan och den riksdagsdebatt som avhandlade denna fråga igår. En utgångspunkt för ledarskribenten är "Reaktor­kramarna på Folkpartiets landsmöte som i dag kommer att sjunga kärnkraftens och den europeiska marknadens lov kan vara ett större hot mot den svenska industrins konkurrenskraft än den mest hårdföra miljöpartist." Bra formulerat. Även fyndigt!

Med en stark satsning på förnyelsebara energikällor och effektivare energianvändning kan vårt energianvändning tryggas hållbart och långsiktigt. Det utgör en viktig del av energiöverenskommelse som allt för ofta glöms bort (medvetet?) när energifrågorna diskuteras.

I landets kommuner kan det göras mycket för att bidra till utveckling av de förnyelsebara energikällorna. Och att åstadkomma en allt effektivare energianvändning. Centerpartiet i Haninge kommer att ta sådana intitiativ inom den närmaste tiden.

Inga kommentarer: