torsdag 12 november 2009

Hur ser dina tankar ut om Rudan-området?

Haninge kommun har utlyst en idétävling om framtiden för Rudanområdet. Kommunen är angelägen om att fortsätta utvecklingen av Rudans friluftsområde. För att lyckas i denna ambition önskar kommunen få in förslag, idéer och visioner för framtidens Rudan.

Förslagen ska lämnas in senast 30 november till:Haninge kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, 136 81 HANINGE eller via e-post till haningekommun@haninge.se

Initiativtagare till att lyfta diskussionen om Rudan i framtiden var ett medborgarförslag som jag väckte för några år sedan. Det ska bli mycket roligt att få ta del av inkomna tävlingsbidrag. Och se hur juryn hanterar alla goda idéer om hur Rudan-området kan göras till en verklig "frilufts- och kulturpark".

Varför inte delta i tävlingen? Du själv, kamratkretsen, ditt fiskegäng, din orienteringsklubb? Några timmars fri diskussion kanske leder fram till att du eller din förening vinner pris?

Inga kommentarer: