onsdag 4 november 2009

Mera pengar till skolan - fel väg?

Ropen skalla - mera pengar till skolor alla! Lärarfacken synes vara eniga om detta. Mera pengar löser skolans problem med att så många elever lämnar skolan utan fullständiga betyg. Utan behörighet att gå vidare direkt till gymnasiet. Men stämmer detta?

Idag presenterar ekonomerna Stefan Fölster, Anders Morin och Monica Renstig i Brännpunkt, Svd, en granskning de gjort om skolors ekonomi och lärartäthet. Den visar att varken resurser eller lärartäthet är viktigt för hur eleverna presterar i skolan. Istället är mängden tid som lärarna tillbringar med eleverna direkt avgörande för att målen nås.

Erfarenheterna från Haninges arbete med kunskapsfokus visar att deras granskning har täckning. Robert Noord, tidigare ordförande (s) i kommunens barn- och utbildningsnämnd beskriver denna process i Haninge på sin blogg idag. Och Martina Mossberg, bloggar i samma fråga på kommunledningens egen blogg.

Nu väntar jag med spänning på hur bl.a. lärarfacken ska klara ut dessa, ur deras synpunkter, smått (?) besvärliga fakta och erfarenheter.

Inga kommentarer: