tisdag 3 november 2009

Allt vad som går - satsa på spår!

Länsstyrelsens plan för nya spår och vägar fram till 2021 är kostnadsberäknad till 95 miljarder. Ungefär lika fördelat mellan spår och vägar. Ganska bra förslag, denna "Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010 – 2021"

För Södertörn finns det en hel del att glädjas åt. Förbifart Stockholm, den största vägsatsningen, är mycket, mycket angelägen. Med starka miljökrav bör förbifarten kunna bli ett föredöme för hur vägar kan byggas i framtiden. Spårväg Syd finns också med. I en första etapp ska den enligt planen byggas från Flemingsberg till Skärholmen. På sikt är det naturligt att spårvägen går vidare och österut. Då kan vi också få en rejäl kollektivtrafikförbindelse som knyter samman östra och västra Södertörn. En rejäl framtidssatsning, eller hur?

Haninge får också angelägna objekt. Pendeltågstationen i Vega och fullföljandet av dubbelspåret
på Nynäsbanan är några objekt också med i länsplanen.

Nästa år i mars beräknas regeringen lägga sitt förslag omsatsningar på spår och vägar. Så det gäller att fortsätta opinionsbildningen för viktiga satsningar på spår och vägar.

Inga kommentarer: