onsdag 11 november 2009

Barnkonventionen bli svensk lag?

FN:s barnkonvention har snart 20 årsjubileum. Det är nämligen 20 år sedan FN:s generalförsamling antog konventionen efter ett antal års arbete.

Nu kräver UNICEF att barnkonventionen blir svensk lag. Men behövs det? Ja det anser Unicef. Och hänvisar bl.a till erfarenheterna från Norge. Det är nu sex år sedan barnkonventionen blev norsk lag. Detta ledde till tydliga effekter enligt den utredning som den norska regeringen beställt. Idag diskuteras frågan när Unicef träffar riksdagens tvärpolitiska barngrupp och presenterar den norska utredningen.

I Haninge kommun är barnkonventionen ledstjärna i all kommunal verksamhet. I budgeten anges klara mål att barn och ungdomrs uppväxtvillkor, lärande och framtidsutsikter ska förbättras. Det gäller för alla nämnder och styrelser att i sina detaljbudgetar inrikta sina verksamheter så att dessa övergripande mål närmas.

Kommunen är också med i det nationella nätverket som arbetar med och för barnkonventionen. Jag vågar påstå att Haninge är ledande i kommunsverige. Ett omdöme som naturligtvis tål att granskas. Och det görs också årligen genom sk kollegial granskning, dvs andra kommuner i nätverket granskar vad vi gör och hur osv. Dessutom sker en granskning med några års mellanrum av Rädda Barnen, om och hur vi uppfyller våra egna mål men också barnkonventionen i sin helhet. Ett spännande, förpliktande och lärorikt arbete.

Det är ju skillnad på barnperspektiv och barnens perspektiv. Eller hur?

Inga kommentarer: