måndag 16 augusti 2010

Sverige på efterkälken – ”E-demokratin” måste utvecklas

Enligt det demokratiindex som tidskriften The Economist beräknar är Sverige det mest demokratiska landet i världen. Samtidigt blottar FN-rapporten E-Government Survey 2010 en nalkande kris i vår demokrati, Sverige håller på att tappa kontakten med medborgarna.

Våra politiker har en jämförelsevis liten dialog med medborgarna på nätet. Sverige blir omsprunget av både Sydkorea, Malaysia och Kazakstan och landar på en 23:e plats i medborgardialog och tillgänglighet på internet. Om detta har jag skrivit i Dagens samhälle.

Vad tycker du?

I Haninge kommun har demokratiberedningen, där jag varit ordförande, diskuterat frågorna kring medborgardialog och hur bl.a. Internet och sociala medier kan vara viktiga verktyg i dialogen mellan medborgarna och kommunen. Nu ska de frågorna upp på dagordningen. Haninge kommun ska ta fram en e-demokratistrategi och hur kommunen ska använda sociala medier i verksamheten. Du kan läsa mera om hur Haninge kommun ska utveckla demokratin via hemsidan.

Andra bloggare om e-demokrati; Politometern
Andra bloggare om sociala medier; Politometern
Andra bloggare om partiarbete; Politometern

För övrigt känns det mycket spännande att det nu är en månad kvar till valen. Din röst gör skillnad!

2 kommentarer:

Bosse Svensson sa...

Du är helt rätt ute. Opinioner går det demokratiska systemet förbi, eftersom digitaliseringen av det öppna samtalet gått mycket snabbare än digitaliseringen av demokratin. Tror tyvärr att alltför få fortfarande inser det reella problemet med detta.

Raymond Svensson sa...

Tack för din positiva kommentar. Vi har en del att arbeta på, vi som är förtroendevalda i kommuner och landsting.