söndag 30 mars 2008

Ge bönderna mer betalt!

Häromdagen kom en studie från svenska Jordbruksverket. Studien visar att trots tuffare miljökrav och högre produktionskostnader så får inte de svenska bönderna mer betalt än sina bondekollegor i andra länder. Vad jordbrukaren får betalt för sina djur, är ungefär på samma nivå eller lägre (!) än i de övriga EU-länderna. Vinsten från det dyrare svenska köttet hamnar istället hos detaljhandeln och livsmedelskedjorna.

Helt klart är att svenskt kött har ett mervärde gentemot kött från konkurrentländerna. Sverige har tuffare krav på djurskydd, djurmiljö, smittfrihet och livsmedelssäkerhet. Det är också helt riktigt, vi ska ligga i topp i miljökravligan! Men att vinsten ska hamna hos mellanleden och inte hos den som har de tuffa kraven och högre produktionskostnaderna verkar inte vara rimligt!
Här är en enad front mellan Sveriges konsumenter och Lantbrukarnas Riksförbund vore på sin plats.

Inga kommentarer: