tisdag 11 mars 2008

Räcker pengarna?

Under två dagar har Haninge kommuns politiska ledning och opposition, förvaltningschefer med medarbetare och personalföreträdare haft budgetkonferens. Drygt två månader in på 2008 börjar vi nu diskutera budgeten för 2009 och 2010. Det är att stå i både nuet och en alltmer osäker framtid. Spännande och utmanande. Om man vill påverka och göra skillnad. Och det vill jag.

I Haninge som i andra kommuner måste vi skapa bra resultat, överskott för en allt mer osäker framtid, för att klara finansiera nödvändiga som angelägna investeringar men också för att klara åtagandena om pensioner till vår personal. Men mellan önskemålen och behovet av överskott så är skillnaden mycket stor.

Förvaltningarnas önskemål för att klara behålla befintlig kvalitet och volymökning, tex. i form av allt fler förskolebarn, 85+ osv, uppgår för 2009 till 125 000 000 kronor mer än vad vi beräknade för några månader sedan. Det gör att om vi fullföljer önskemålen kommer kommunen att få ett negativt resultat på över 60 000 000 kronor! Naturligtvis är det inte möjligt, istället gäller det att både arbeta smartare och tänka smartare, nya lösningar på befintliga utmaningar osv.

Våra kommuninvånare har rätt att kräva att skattepengarna hanteras med förstånd, dvs på bästa möjliga sätt. Så några skattehöjningar står inte för dörren. Vi måste också se till att klara volymförändringar samtidigt som kvaliteten i verksamheterna fortsätter vara på en hög nivå och inte försämras.

Ingen lätt framtid ligger framför oss i den politiska ledningen. Men vem har påstått att det ska vara lätt med politik? När kommunfullmäktige den 9 juni ska diskutera och besluta om budgeten för 2009 och 2010 så har vi klarat uppdraget - en bra budget med höga ambitioner och utan högre skatt. Men dit är det ett antal veckor som kommer att bli spännande.

Inga kommentarer: