måndag 7 februari 2011

Centerpartiet i Alliansens skugga - ny partiledning 2012 önskvärd

Centerpartiets vägval för framtiden är en angelägen fråga. Inte bara för partiet självt. Också för det framtida Allianssamarbete är vägvalet viktigt: Smalare och vassare eller Bredare och vassar? En kanske förenklad frågeställning med väl att begrunda.

I fredagsbloggen skrev jag bl.a. "Ett brett Centerparti kan åter bli en stark kraft för många medborgare. Jag vill ha ett brett Centerparti som kan återta positionen som det största borgerliga partiet. Ett mål som kan upplevas som omöjligt men som jag anser nödvändigt. Ett smalt Centerparti kan inte återvinna den positionen."

Det kommande arbetet kring de fem arbetsgrupperna som partistyrelsen tillsatt blir mycket viktigt. Frågan är om det blir en öppen, utvärderande och självkritisk diskussion kring tex. följderna av Alliansregeringens politik och inte bara efterbörden av det långa (S)-regeringsinnehavet. Ansvaret är inte enbart partiledningens utan också arbetsgruppernas och inte minst medlemmarnas.

För egen del hoppas jag också på en extrastämma 2012 med nytt partiprogram och en ny partiledning med bl.a. vice ordföranden. Med ett sådant besked skulle partiet få arbetsro och lugnt förbereda sig för ledarskiftet. Maud Olofsson äger själv den frågan även om det finns en stämmovald valberedning.

Läs också vad andra bloggare skriver om Centerpartiet: Eva Andersson, Magnus Andersson, Peter Högberg, Per Åsling, Politometern,

DN, Expressen,

Inga kommentarer: