torsdag 24 februari 2011

Statistik är viktigt också för människors val

Hur den svenska arbetsmarknaden ser ut om några år går det lätt att få information om. Färska siffror levereras av Arbetsförmedlingen två gånger om året. Beräkningar finns också för vad som beräknas hända fram till år 2025.

Jämförs statistiken för utbildningsområdet med motsvarande för arbetsmarknaden blir man minst nedstämd. Inte minst när det gäller tillgängligheten.

Svenskt Näringsliv har nu tagit ett värdefullt initiativ; gymnasiekvalitet.se. Om behovet av bättre och mer lättillgänglig statistik skriver idag Anna D. Öberg, i Svd.

Ska valen underlättas för unga människor om framtida utbildningsval, behöver de bl.a. tillgång till bra underlag. Statistik om framtidens arbetsmarknad är en. Motsvarande för utbildningar som har framtiden för sig är lika viktigt.

När reagerar ansvariga statliga myndigheter? Eller måste regeringen gripa in?

Aftonbladet, DN,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Helt rätt. Någonstans tycker jag även man skulle stimulera elever till att utveckla egna idéer och avdramtisera entreprenörskap. Alltför mycket tid läggs på att bekriva framtiden i termer av anställd, istället för att lyfta fram goda entreprenörer som lyckats förverkliga sina drömmar.

Raymond Svensson sa...

Tack för dina synpunkter.