lördag 12 februari 2011

Omval - test på skilda valdagar?

Jag, liksom många andra, ser skilda valdagar som ett bland flera att öka intresset för lokala och regionala frågor. Riksfrågorna tar över de lokala och regionala frågorna.

Samtidigt finns tveksamheten här; vi hade ju skilda valdagar för många år sedan. Då var också valdeltagandet lägre i kommun- och landstingsvalen jämfört med riksdagsvalen.

Nu är det en helt annan politisk miljö; mediasituationen med allt flera TV-kanaler, kommersiella radiostationer, partiers utveckling med allt färre medlemmar, i kommunerna är det numera ett fåtal som har förtroendeuppdrag, internet och sociala medier. Ja listan kan säkert göras längre.

Nu ska omval göras i bl.a. hela Västra Götalands regionen. Valforskarna lyfter ett varningens finger för ett kraftigt minskat valdeltagande. Och hur kommer (S)-arbetet med förnyelsen att påverka denna valrörelse? Ja kan också Centerpartiets förnyelse också ge (C) en valframgång i regionvalet?

Kommande valrörelse och resultatet av valet kommer att bli spännande. Minst sagt. För oss "skilda valdagar-vänner" särskilt intressant. Håller våra argument?

Andra bloggare om omvalen i Västra Götaland och Örebro; Inger Fredriksson, Kent Persson, Politometern,

2 kommentarer:

R sa...

Omvalet i Västra Götaland är en lysande chans... http://www.hesperus.nu/?p=672

Raymond Svensson sa...

Tack för mejlet. Jag hoppas att valet blir en framgång för Centerpartiet. Och ett högt valdeltagande trots de historiska erfarenheterna.