fredag 4 februari 2011

Centerpartiets förnyelse - brett eller smalt ?

Nu startar Centerpartiet arbetet med förnyelsen. Av politiken, verksamheten och organisationen. Det är naturligtvis helt nödvändigt efter förra årets stora valförlust; inte minst i riksdagsvalet.

En arbetsgrupp levererade nyligen sin analys av valresultaten. Och ett stort antal förslag till förändringar. Och partistyrelsen har beslutat att tillsätta fem olika arbetsgrupper med uppgifter att främst kartlägga hinder för välfärdens utveckling, integration, jämställdhet, tillväxt respektive miljön. Det är frågorna som ska i centrum, inte svaren. Hoppas arbetsgrupperna orkar med detta.

Arbetet med ett nytt partiprogram ska också starta. En extrapartistämma 2012 har aktualiserats. Det kommer också att sätta press på att utveckla medlemsdialogen. Frågan om förnyelse av partiets personella ledning kommer naturligtvis att också diskuteras. Internt naturligtvis först och främst.

För egen del hoppas jag att förnyelsearbetet koncentreras till utveckling av politiken. Inte till att konkurrera med Folkpartiet om den liberala ådran. Väljarna vill hellre ha resultat utifrån en konsekvent och genomtänkt, långsiktigt hållbar politik, än etiketter vilket parti som är det ena eller andra. Centerpartiet har en historia som bygger ska bli sin egen lyckas smed. Frivillig samverkan för ökad personlig frihet och samhälleligt stöd för detta, bör ha en central plats i förnyelsearbetet.

Jag är en stolt Centerpartist, och tänker så förbli! Ett brett Centerparti kan åter bli en stark kraft för många medborgare. Jag vill ha ett brett Centerparti som kan återta positionen som det största borgerliga partiet. Ett mål som kan upplevas som omöjligt men som jag anser nödvändigt. Ett smalt Centerparti kan inte återvinna den positionen.

Andra bloggare om Centerpartiet är bl.a. Annie Johansson, Johan Pettersson, Politometern,

Aftonbladet, DN, Svd,

Inga kommentarer: