måndag 11 januari 2010

Avdragsrätt gåvor till ideell verksamhet?

Regeringen har all anledning att resolut ta sig an förslaget om att införa avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet. Förslag om detta kom för ett antal månader sedan. Och nu börjar det bli dags att infria vallöftet.


I en debatt artikel på Brännpunkt i dagens Svd, finns en mycket intressant artikel i frågan. Den hoppas jag att regeringens ledamöter, och inte minst rådgivare av allehanda slag, läser och reflekterar över.

2 kommentarer:

knarkmissionen@hotmail.com sa...

StockholmsStad använder 900miljoner(900.000.000)kr i "arbetet med hemlösa" varje år.Men inte minskar hemlösheten!Stadsmissionen är direkt orsak till ökat missbruk och narkotikabrott på Södermalm.Den öppna droghandel som Stadsmissionen med Stockholms Stad skapade februari 2008 är kvar.Flera andra verksamheter blev tvingat att stänga på grund av kriminaliteten som blev extrem på grund av Stadsmissionens bedrägeri.Lokalpolitikerna säger:Det är en stiftelse så vi kan inte göra något.STOP bedrägeriet

William DeBries sa...

Jag för min del förstår inte varför KD vurmar för avdragsrätt för gåvor - det är ogudaktigt! En sann kristen hörsammar Jesu ord (Matteus 6:1-6:4):

"Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människornas åsyn, för att de skall lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen. När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna skall prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din allmosa i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig."

Att begära avdrag för en gåva är inte att ge gåvan i det fördolda!