fredag 15 januari 2010

Dags för euron också i Sverige?

Jag röstade ja i folkomröstningen om vi skulle införa euron som valuta i Sverige och är idag än fortfarande övertygad om det riktiga i detta. Min grundläggande inställning är fortfarande att Sverige ska vara med i EU, fullt ut. Tilltron till det svenska europa-engagemanget i andra länder, hos regeringar i EU-kretsen, EU-institutionerna mfl., ökar nog inte genom att Sverige står utanför euro-samarbetet. Istället är det kanske tvärtom?

Och läser man t.ex. debattarikteln av Lars Calmfors på DN Debatt idag, förtydligas på ett avgörande sätt frågan om euron som svensk valuta. Han pekar nämligen på det som kanske är det mest centrala i euro-diskussionen: Mer fokus på det övergripande värdet av en svensk anslutning.

I gårdagens DN fanns en debattartikel av företrädare för tre av Allianspartierna. Och deras artikel belyste de olika argument som används för att Sverige inte bör inför euron som svensk valuta. Och som de ansåg inte längre var relevanta. På raymondieuropa.blogspot.com kommenterade jag bl.a. den artikeln så här: "Euron som valuta är ett helt logiskt steg för att också ta tillvara det som EU-medlemsskapet omfattar. Det handlar ytterst om medlemsnytta, fullt ut. Och det kan väl inte vara fel?"

Argumenten som förs fram i allianspartiernas artikel kommenterar också Calmfors i dagens artikel. Hans uppfattning om dessa argument är att "det inte går att dra någon klar slutsats om hur balansen mellan för- och nackdelar för Sverige av att införa euron har förändrats". Calmfors resonerar i sin artikel om relevansen i de olika argumenten och inte avfärdar något i sin helhet. Detta är kanske viktig poäng?
´
Diskussionen om euron kommer säkert att fortsätta. Även om statsministern avvisat en ny utredning om inte (s) vill vara med. Kanske dags ändå att bjuda in till partiöverläggningar om hur euro-frågan bör hanteras under kommande mandatperiod?

Calmfors lägger också till att att diskussionen i Sverige hittills förts utifrån ett strikt svenskt nyttoperspektiv. "Man kan också diskutera utifrån ett mer allmäneuropeiskt perspektiv", skriver han i sin artikel. Tänkvärt.

Inga kommentarer: