torsdag 21 januari 2010

Gör Sverige tillgängligt för alla!

Idag publicerar SKLs ledare Anders Knape, tillsammans med Maria Larsson, folkhälsominister och Carl Älfvåg, chef för Handisam, en debattartikel i Göteborgs Posten på detta tema.

De skriver bl.a. "Tio år efter att riksdagen klubbade en handlingsplan för handikappolitiken är situationen för de funktionshindrade fortfarande nedslående." Och sedan redovisas ett antal insatser som regeringen tagit eller är på väg att ta. En fråga som lyfts fram är att om det ska anses som grund för diskriminering när man struntar i att åtgärda bristerande tillgänglighet.

Tillgänglighetsfrågorna är oerhört viktiga ur flera perspektiv: det handlar ytterst om mänskliga rättigheter (MR) och om demokrati; att göra samhället tillgängligt för alla så att varje människa kan utvecklas efter egen förmåga, kraft och intresse.

Tar man MR-perspektivet som utgångspunkt finns vi mycket att göra, också i kommunerna och våra verksamheter och det som vi ansvarar för. Handlar det då bara om "enkelt avhjälpta hinder"? Nej, och åter nej. Det handlar om att konsekvent göra breda tillgänglighetsanalyser, av befintliga som nya verksamheter, lokaler, trafikssystem m.m m.m.

I debattartikeln framför författarna också att det krävs krafttag, vilja och "inte minst ett nytt synsätt från myndigheter, kommuner och landsting, företag och organisationer. Och artikeln avslutas med "Tillgänglighet får aldrig betrakta som ett särintresse utan ska ses som ett allmänintresse". Klokt formulerat!

2 kommentarer:

Lars-Göran Wadén sa...

Bra att du uppmärksammar detta, det borde fler (läs alla) göra. Personligen arbetar jag heltid med tillgänglighet- och bemötandefrågor. Läs mer här:

http://livetrullarvidare.blogg.se/

Raymond Svensson sa...

Tack för din vänliga kommentar. Och jag kan bara hålla med att många fler borde uppmärksamma tillgänglighetsfrågorna.