tisdag 26 januari 2010

Som man bäddar får man ligga?

Alliansregeringen har i mångt och mycket gjort stora insatser för att vända utvecklingen rätt. Inte minst arbetslinjen och jobbskatteavdraget har bidragit till att fokus har hamnat på arbete och jobb. Inte bidrag och ersättningar.

Uppskattningen av insatserna hos allmänheten är inte stor. Tvärtom. Tyvärr. Och så blir det diskussion om hur det kan komma sig. Är politiken bra men väljarna har inte förstått det? Eller ä det tvärtom? Eller handlar det bara om kommunikation och kommunikation....?

Igårkväll hade vi i Centerpartiet i Haninge möte med de som har något förtroendeuppdrag i kommunen. En av frågorna vi samtalade kring, var det politiska läget i allmänhet och Centerpartiets i synnerhet.

Alliansregeringen fick överlag bra betyg även om det ansågs att inslag i politiken nu måste "rättas till", tex. att också sänka skatten för pensionärerna, fler och tydligare insatser för att förenkla för småföretagen, inte tappa bort landsbygdsperspektivet i ivern att vara accepterat parti i storstäderna. En sak var vi alla enig om: regeringen måste bli bättre på att kommunicera vad man gjort och varför. Visst görs det en hel del men vi är inte övertygade om att det tänks tillräckligt kring kommunikation. En del bilder i media av politiken hade förmodligen kunnat förutses, och därigenom hanterats, genom en bättre konsekvens- och riskanalys innan förslagen lades på riksdagens bord.

Typexempelet på icke genomtänkt kommunikation är att i regeringens egen information om viktiga förändringar av lagar vid årsskiftet finns inte jobbskatteavdraget med. Blir du som jag förvånad?

Nu satsar Alliansen hårt för att återvinna förtroendet. Och för att få väljarnas förtroendet att efter höstens val fortsätta leda Sverige. Det behövs för att fortsätta ändra färdriktningen. Å andra sidan måste då regeringen bli bättre både på konsekvens- och riskanalys och att kommunicera sin politik.

Inga kommentarer: