söndag 24 januari 2010

Semester från arbetsrätten?

Rubriken är hämtad från dagens signerad krönika i Dagens Nyheter av Peter Wolodarski om bemanningsföretagen som vinner terräng på den svenska arbetsmarknaden: "Bemannings­företagen har gjort mycket för att underlätta rekryteringar och hjälpa arbetsgivarna att klara tillfälliga toppar. "

Han skriver också: "Samtidigt finns avarter. Det förekommer att företag säger upp anställda, bara för att en kort tid senare hyra in flera av de tidigare medarbetarna. Därigenom avvecklar man fasta anställningar och bestämmer godtyckligt vilka som ska få stanna kvar på arbetsplatsen. Det är att manipulera lagen om anställningsskydd och minimera fackets inflytande."

Och visst har bemanningsföretagen sitt existensberättigande och deras verksamhet förtjänar en rejäl genomlysning. Och det finns problem kring hur deras verksamhet skapar problem. Inte minst verksamhetens effekter på arbetsrätten och dess tillämpning.

Arbetsrätten och bemanningsföretagens verksamhet kommer att bli en viktig fråga i årets avtalsrörelse. Åtminstone enligt vad LO deklarerat. Och bemanningsföretagen är en viktig del av ett vitalt och dynamiskt näringsliv och de anställdas berättigade krav på rimlig trygghet i sin anställning är inte bara en fråga för arbetsmarknadens parter.

Så, Sven Otto Littorin, som arbetsmarknadsminister, ta ett grepp kring bemanningsföretagen och arbetsrätten. Det är viktigt för svenskt näringsliv och för alla anställda.

Inga kommentarer: