lördag 16 januari 2010

Centerpartiet ut ur riksdagen?

Centerpartiet hamnar i Demoskops senaste mätning under 4%-spärren. Det gör också Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Förödande för svensk politik. Polariseringen ökar. Tvåpartisystemet närmar sig?

Och förödande för de berörda partierna och den svenska demokratin. Tycker åtminstone jag. Vad ska nu ske? Kan ett bibehållet Allianssamarbete ge utrymme för Centerpartiet och Kristdemokraterna till profilering? Eller är detta början på slutet av Allianssamarbetet, som tog sin start i opposition, och som nu utvecklats till den form och innehåll som det nu har? Och som nu har svårt, mycket, att hantera opinionsmässiga motgångar. I dagens Expressen är det flera regionala c-ledare som har tankar kring att vara ett parti med föeträdare som tar många svåra smällar i medier och med en statsminister som inte anses backa upp.

Eller är det början till en succesiv omvandling av Allianssamarbetet till en partibildning? Visserligen långt fram i tiden men med en klar inriktning åt detta håll? Vilka är det som kommer att ställa sig i spetsen för ett sådant arbete? I klartext lämna sin nuvarande, förmodligen höga position, i sitt nuvarande parti och satsa på det nya, gemensamma borgerliga partiet?

En sak är ganska säker: Centerpartiets kommundagar i Göteborg om några veckor har fått ett nytt, visserligen inofficiellt program: Hur tar vi tillbaka förlorat förtroende hos allmänheten?

3 kommentarer:

Markus "LAKE" Berglund sa...

Vi kan ju sluta vara förvånade:

Henrik Alexandersson - Alliansen: Varför så förvånade?

:-/

Rolf Ström sa...

Jag har några funderingar kring raset för Centerpartiet:
1. Varför har man inte slutit upp kring sin partiledare? T.ex. var det hon själv som fick kritisera de påhopp från massmedia som helt klart var utstuderat könsdiskriminerande - det borde varit någon annan än hon själv som framförde denna kritik.
2. Varför är man inte lyhörd när det gäller folkopinionen vid olika planfrågor? Här kan jag lätt ta fram åtskilliga exempel då man negligerar överklaganden i planfrågor där miljödepartimentet är en viktig besvärsinstans. Varför inte profilera sig att stå för närdomokratin i praktiken?

Raymond Svensson sa...

Jag tror Maud tyckte att det är viktigt att hon själv tar upp och kommenterar hur media mfl framställer, "hanterar" henne.

När det gäller planfrågor så är det ju inte säkert att den som klagar är den som företrädare den breda allmänheten. Kommun som departement har ju att göra avvägningar och söka lösningar som gagnar helheten och allmänintresset. Självfallet ska rättssäkerheten värnas och därför är det viktigt att det finns möjligheter för enskilda att t.ex. överklaga beslut om olika planer.