måndag 25 januari 2010

Högre lön eller sänkt skatt? M-löftet tål att granskas

Häromdagen skrev m-ledarna Reinfeldt och Schlingman att man har förståelse för att välfärdens medarbetare vill ha högre lön. Men eftersom det är en fråga för arbetsmarknadens parter så kan politiken se till att det lönar sig bättre att arbete.

Dagens Nyheters ledare har rubriken "Ett luftigt löfte". För det är väl så? Om det är just endast välfärdens medarbetare som därigenom ska få sänkt skatt och högre inkomst?

Alla de som är arbetar i välfärdsverksamheterna förtjänar mer lön och i takt med vad ekonomin i kommuner och landsting orkar bära. Istället för fortsatta statliga skattesänkningar, kan ökat stöd till kommunerna och landstingen ge förutsättningar för att välfärdsarbetare kan få höjd lön? Ökad skatt för att betala högre löner är ingen framkomlig och acceptabel väg. Däremot är fortsatta insatser för att effektivisera verksamheterna angelägna. Att få flera "välfärdsföretag" likaså.

Tillsammans med andra aktörer inom t.ex. näringsliv och civilsamhället, inte minst idrotten och kulturen, kan också inte minst kommunerna finna nya samarbetsformer. Och därigenom hålla tillbaka kostnadsutvecklingen samtidigt som viktiga verksamheter kan genomföras. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har i skriften "Nya rum i samverkan" visat på ett antal sådana samarbeten värt att få efterföljare.

Inga kommentarer: