tisdag 12 januari 2010

Centerpartiet - förlorare i Alliansen?

Centerpartiet fick i en nyligen opinionsundersökning drygt fyra procent. Jämfört med föregående mätning från samma institut, en minskning med cirka 30%! Ett förfärligt tapp i opinionen. Klarar partiet av riksdagsspärren i årets val? Hur går det i Stockholmsregionen?


Jag är djupt oroad över läget. Och säkert många andra centeraktiva.

Kanske inte alltid att nya ställningstaganden är det som kommer att bära frukt? Klassiska ställningstaganden som t.ex. att Hela Sverige ska leva och det offentliga ansvar för infrastruktur och som gör det möjligt för hela landet att utvecklas, borde åter bli ett huvudbudskap. Det behövs kanske mer av kontinuitet i det politiska budskapet och en slående argumentation än att hela tiden söka nya lösningar på både gamla som nya utmaningar?

Gör detta att "kärnväljarna" återfår förtroendet för partiet? Och återvänder till partiet? Kan nya väljare attraheras, bli riktiga c-fans och framträda som övertygade c-anhängare med en sådan politisk framtoning? Bör inte ambanden mellan storstad-stad-landsbygd och en långsiktigt hållbar utveckling återigen knytas samman i en politik a´la Centerpartiet?

För en tid sedan presenterade SVT en undersökning om väljarnas förtroende för partierna i 16 olika frågor. Inte i någon fråga har väljarna störst förtroende för Centerpartiet! Detta är en situation som rimligen också bör leda till intern omprövning av politiken.

Människor vill både ha drömmar om framtiden och kunna leva ett gott liv i nuet. Borde det inte finnas en utmaning för Centerpartiet att formulera en sådan politik?

Inga kommentarer: