måndag 12 maj 2008

13 länder godkänt nya EU-föredraget

I fredags var det Europa-dagen. I Haninge uppmärksammade vi detta genom att i kommunens regi arrangera en konferens. Medverkade gjorde bl.a. Åsa Westlund, ledamot (s) av Europaparlamentet, Gustaf Lundgren från Stockholms regionens Europa-kommitté ochRoswitha Melzer, Internationella programkontoret. Informativt, inspirerande och utmanande för oss i kommunledningen så att Haninge än mer än hittills ägnar sig också åt internationella frågor, däribland EU-samarbetet.

Ett internationella program för Haninge kommun är nu på väg fram till kommunfullmäktige. Hittills har kommunen haft en EU-policy som det varit lite si och så med när det gäller förverkligandet. Förhoppningarna är att det internationella programmet ska leda till ökade kunskaper och ökade aktiviteter. Hos många och inte bara oss som har kommunala uppgifter.

Jag hoppas att programmet blir ett startskott för mer och djupare samarbete med tex. kulturarbetarna, idrottsutövarna, föreningslivet och inte minst företagarna i Haninge. Om alla bidrar lite kan vi tillsammans göra mycket!

För övrigt är det bra att numera så har 13 av de 27 medlemsländerna i EU beslutat ställa sig bakom det nya EU-fördraget. På torsdagen 8 maj röstade Lettland och Litauen ja.

Inga kommentarer: